23 september

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet taakherschikking als een belangrijk middel om de zorgkosten voor de komende jaren niet verder te laten stijgen én de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg te behouden. Door zorgactiviteiten over te dragen aan taakherschikkers, zoals verpleegkundig specialisten en physician assistants, hebben medisch specialisten meer tijd voor complexere zorgvragen. Op die manier wordt de focus gelegd op de vraag welke zorgverlener op welk moment de meeste waarde kan toevoegen voor de patiënt.

Om deze reden had de NZa in eerste instantie per 2022 een wijziging ingesteld om zorgactiviteiten binnen de medisch-specialistische zorg te registreren op de AGB-code van de uitvoerende zorgverlener (de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert, met uitzondering van arts-assistenten). Door registratie van zorgactiviteiten op persoonlijke AGB-codes wordt inzichtelijk wie welke zorg levert en op welke momenten in het zorgproces taakherschikkers kunnen worden ingezet. Over deze registratiewijziging hebben we al eerder gecommuniceerd in onze nieuwsbrief.

Wat houdt de tijdelijke registratiewijziging in?

De NZa heeft de verplichting om zorgactiviteiten te registeren op de persoonlijke AGB-code gewijzigd, nadat zij signalen over knelpunten ontving vanuit het veld.  Daarom komt de NZa komt nu met een tijdelijke registratieaanpassing voor 2022.

Zorgverleners die de poortfunctie kunnen uitvoeren (met uitzondering van arts-assistenten) blijft de verplichting gelden om per 2022 de door hen geleverde zorg te registreren op hun persoonlijke AGB-code. Voor andere zorgverleners – anders dan medisch specialisten en taakherschikkers – geldt dat zij per 2022 de geleverde zorg kunnen registreren op een AGB-code waar uit de eerste 2 posities is af te leiden om welke zorgverlenerssoort het gaat.

Door deze tijdelijke aanpassing per 2022 zijn dus niet alle zorgverleners die een eigen AGB-code kunnen aanvragen, verplicht om de geleverde zorg op hun eigen AGB-code te registreren. In 2023 wordt door de NZa een besluit genomen over het vervolg van deze aanpassing.

Aanpassing ICT-systemen en/of processen blijft noodzakelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseerde eerder al om in 2021 voorbereidingen te treffen door o.a. processen aan te passen zodat iedere zorgverlener zelf de zorgactiviteiten op hun eigen AGB-code kan registreren. Ondanks de tijdelijke aanpassing in de registratieregel, blijft voor een grote groep zorgverleners wel de verplichting gelden om zorgactiviteiten te registreren op hun eigen AGB-code. Om dit mogelijk te maken, kan het dus noodzakelijk zijn dat ICT-systemen en/of processen moeten worden aangepast om registratie op eigen AGB-code mogelijk te maken.

Hulp nodig bij het aanpassen van registratieprocessen?

Aanpassingen doorvoeren in een registratieproces kan lastig zijn en veel tijd kosten. Promeetec kunt u helpen bij het registreren van de juiste gegevens en om dit proces efficiënt in te richten. Met onze kennis zorgen wij ervoor dat administratieve processen voldoen aan nieuwe eisen én uw wensen.  Meer (achtergrond)informatie over de wijzing in de registratieregel kunt u vinden op de website van de NZa.