28 februari

De regeldruk en de administratieve lasten zijn al jaren groot in de zorg. Zorgaanbieders moeten aan allerlei regels en wetten voldoen om verantwoording af te leggen over hun werk. Ook gaat er veel tijd verloren aan administratieve processen. Dit is kostbare tijd die niet aan de zorg van patiënten kan worden besteed.

Uit cijfers van CBS blijkt dat twee derde van de werknemers en bijna de helft van de werkgevers in de zorg vinden dat de werkdruk is toegenomen. Werkgevers wijten dit voornamelijk aan regeldruk en administratieve lasten (74,5 procent).

De toegenomen administratieve lasten in de zorgsector is de overheid ook niet ontgaan. Daarom is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2018 gestart met het actieplan (Ont)Regel De Zorg. De focus van dit programma lag vooral op het wegnemen van knelpunten op landelijk of stelselniveau. Zo zijn er onder meer speciale sessies georganiseerd om overbodige regels te schrappen. Van bovenaf opleggen blijkt niet de juiste aanpak te zijn omdat veel administratieve lasten juist binnen de zorgorganisaties zelf worden gecreëerd. Verandering moet vanuit de organisatie zelf komen. Het kan lastig zijn om zelf kritisch naar eigen processen te kijken en deze te veranderen.

Van bezorgd naar ontzorgd 

Om het registratie- en declaratieproces te verbeteren, kijkt Promeetec met een frisse blik of deze lopende processen aansluiten op de wensen van de zorgverlener. Dit doen we tijdens een Algemene Promeetec Keuring. Onze APK helpt zorgorganisaties om in korte tijd inzicht te verkrijgen in de verbeterpunten binnen de registratie- en declaratieprocessen. Tijdens de APK worden er ook praktische oplossingen geboden om de verbeterpunten door te voeren. In korte tijd kunnen we structuur aanbrengen in de administratieve processen . Zo creëren we samen meer tijd voor goede zorg!

Meld u aan voor een APK!

Is uw zorgadministratie toe aan een APK? Wilt u meer tijd overhouden voor het verlenen van zorg? Eén van onze consultants komt graag bij uw organisatie langs voor een APK.

Bel ons op 040-2300392 voor het maken van een afspraak!