16 april

Uiteraard gaat de eerste aandacht uit naar zorgverleners die direct te maken hebben met de zorg van coronapatiënten. Maar de coronacrisis kan ook (financiële) problemen geven voor zorgverleners die niet direct betrokken zijn bij de zorg van coronapatiënten. Daarom gaan zorgverzekeraars voor de periode van 1 maart tot 1 juni gaan zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft hiervoor een handig stappenplan opgesteld.

Zorgverzekeraars betalen openstaande declaraties versneld uit en er is de mogelijkheid om een vooruitbetaling aan te vragen om de periode tot 1 mei te overbruggen.
Een ander voorbeeld van een financiële maatregel is het tijdelijk verhogen van het kraamzorgtarief voor de eerste 24 uur. Zorgverleners in de kraamzorg kunnen een toeslag van 10 procent (het zogeheten maxmax-tarief) op de afgesproken tarieven in rekening brengen. Deze maatregel geldt van 1 april tot 1 juli a.s.

Tot slot biedt de Nza verruiming aan voor het declareren van zorg op afstand. Zij hebben de meest gebruikte regels rondom het declareren van zorg op afstand per zorgsoort op een rijtje gezet. In de meeste gevallen vervangt het digitaal of telefonisch consult/zitting de fysieke consult/zitting.

Ook wij van Promeetec willen u zo goed mogelijk helpen om deze periode door te komen. Komt u door de huidige omstandigheden niet toe aan het declareren van zorg? Tijdelijk (tot 1 juni a.s.) willen we onze kennis en expertise kosteloos inzetten om u te helpen met zorgdeclaraties van zorggroepen, huisartsen en medisch specialistische zorg.

Neem gerust contact met ons op via 040-2300392 of info@promeetec.nl. We bekijken graag samen met u waar we hulp en ondersteuning kunnen bieden in deze tijd.