01 oktober

Onze nieuwsbrief is uit!

Dit jaar bestaan we 20 jaar. We nemen u mee in onze historie. De AVG is nu vier maanden van kracht. We zoomen in op de FG en het gebruik van de fax. Zorgverzekeraars controleren de declaraties strenger op de samenloop van ZVW en WLZ. Wat is dat en hoe kunnen we afwijzingen voorkomen?
De afgelopen maanden hebben wij niet stilgezeten. Deze zomer hebben wij de hercertificering
van de NEN 7510 en ISO 27001 behaald. Dat is natuurlijk een vermelding in deze nieuwsbrief waard. Maak kennis met onze APK, de Algemene Promeetec Keuring. In september is onze nieuwe stagiair Ruud van Geleuken bij ons begonnen. Hij stelt zich aan u voor.