03 april

De wet- en regelgeving rondom gegevensverwerkingen is de afgelopen tijd vaak gewijzigd. Momenteel wordt er toegewerkt naar de Europese wetgeving rondom privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op basis van het “In 10 stappen voorbereid op de AVG” document van de Autoriteit Persoonsgegevens hebben wij een whitepaper gemaakt waarin we aangeven hoe wij als organisatie AVG Proof zijn.