04 februari

Vektis heeft de definitieve cijfers van verzekerden die overstapten naar een andere zorgverzekeraar bekend gemaakt: in 2020 zijn 1,1 miljoen verzekerden overgestapt. Dat is 6,5 procent van de verzekerden en daarmee gelijk aan het overstappercentage van vorig jaar. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7 procent. Corona lijkt geen invloed te hebben op de keuze die verzekerden maken ten aanzien van hun zorgverzekering voor 2021.

Begin januari had Vektis de overstapcijfers voor 2021 al bekend gemaakt. Verzekerden konden tot 1 januari 2021 hun zorgverzekering opzeggen, maar hadden nog tot uiterlijk 1 februari 2021 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast kan het zijn dat verzekeraars nog niet alle wijzigingen hebben verwerkt. Het is daarom verstandig om na 1 februari 2021 een (extra) Controle Op Verzekeringsrecht (COV) uit te voeren voordat u uw declaraties indient bij zorgverzekeraars.

Promeetec kan u daarbij helpen. Met ons softwareprogramma COV4U zorgt u er snel en eenvoudig voor dat patiëntgegevens correct en volledig zijn. Eventuele correcties kunt u snel en gemakkelijk doorvoeren in uw administratie. Bovendien zorgen foutloze declaraties voor snellere uitbetalingen van zorgverzekeraars. En dat bespaart weer een hoop tijd!

Meer informatie over de overstapcijfers kunt u terug vinden op website van Vektis.