14 oktober

Sinds 1 januari 2020 kunnen specialisten ouderengeneeskunde (SO) en artsen verstandelijk gehandicapten (AVG) de geleverde zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) declareren via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor verschillende zorginstellingen declareert Promeetec sinds begin dit jaar deze zorg succesvol.

De SO en AVG kunnen bij een behandeling van specifieke, kwetsbare patiënten die thuis wonen, worden ondersteund door gedragswetenschappers of paramedici. Denk hierbij aan dagbehandelingen, fysiotherapie en de zorg door een gedragswetenschapper. Deze zorg valt nu nog onder de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling, dat wordt vergoed door het zorgkantoor. Per 1 januari 2021 zullen ook deze behandelingen onder regie van een SO, AVG en gedragsdeskundige worden overgeheveld naar de Zvw.

Door de overheveling is het vanaf 1 januari 2021 mogelijk om de dagbehandelingen en zorg door een gedragswetenschapper via VECOZO te declareren bij zorgverzekeraars. Dit geldt ook voor fysiotherapie dat onder regie van een SO of AVG wordt geleverd aan kwetsbare patiënten. De declaraties van dagbehandelingen en zorg door een gedragswetenschapper kunnen worden gedeclareerd met de AW319-standaard. Dit is dezelfde standaard die vanaf 1 januari 2020 wordt gebruikt om de geleverde zorg door SO en AVG te declareren. Voor fysiotherapie dat onder regie van een SO of AVG valt, geldt dat deze zorg kan worden gedeclareerd met de PM304-standaard.

Meer weten?

Promeetec kan de bovengenoemde zorg per 1 januari 2021 voor u declareren. Dus neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. Of neem een kijkje op onze pagina over GZSP. Ook kan deze zorg met onze software EI4UPro bij de zorgverzekeraars gedeclareerd worden.