31 juli

Nog nét niet stuiterend is een beschrijving die prima past bij Ruud van Geleuken. In september begint hij bij Promeetec aan zijn afstudeerstage van de ICT & Business opleiding van Fontys Hogeschool. En tot die tijd helpt hij als ‘vakantiekracht’ met optimalisatiewerk en leert hij ons bedrijf alvast goed kennen. Dat werpt nú al vruchten af, want Ruud zit vol goede ideeën en heeft er duidelijk zin in.

Ruud: “Ik koos voor deze studie omdat de verbinding tussen bedrijfsprocessen en ICT me enorm boeit. Waarom doen we dingen zoals we ze doen en hoe kunnen we dat verbeteren? Ik ben kritisch en stel altijd vragen zoals ‘waarom’ en ‘zijn er alternatieven’? Pas na beantwoording daarvan kun je een plan van aanpak opstellen. Ik kan dan ook niet wachten om aan mijn afstudeerstage te beginnen; een IT-audit uitvoeren met de AVG als normenkader. Het einddoel is het informatiebeveiligingsbeleid nog verder aanscherpen en bijsturen.”

Denkwijzen combineren
Nu hij al enkele weken aan de slag is met optimalisatiewerk, roemt hij de werksfeer, openheid en collegialiteit van alle medewerkers. “Mooi dat hier mensen werken met verschillende achtergronden; mbo, hbo én universitair. Binnen Promeetec wordt de kracht en denkwijze van iedereen prima gecombineerd, zodat oplossingen ook praktisch zijn. Ik doe hier natuurlijk ook veel specifieke kennis op van de zorgsector en dat doe ik graag; veel leren over verschillende vakgebieden. Na mijn afstuderen wil ik het liefst een consultancyrol vervullen; complexe vraagstukken oplossen bij en voor verschillende opdrachtgevers.”

Talent scouten
Het spreekt voor zich dat we blij zijn met het enthousiasme van Ruud. We vinden het fijn om jonge talenten zoals hij een (afstudeer)stage te kunnen bieden binnen ons bedrijf. Daarom werken we ook graag mee aan opleidingen, en werken we samen met de Universiteit van Maastricht en Fontys Hogeschool Eindhoven. Ruud viel ons op tijdens een workshop AVG waar hij zeer geïnteresseerd slimme vragen stelde. Later raakten we in gesprek en boden we hem een afstudeerstage aan.