06 november

Wat is de meerkostenregeling?

De continuïteitsbijdrage is een toeslag waarmee zorgaanbieders doorlopende kosten in rekening kunnen brengen die, als direct gevolg door het coronavirus, niet meer worden gedekt door een verminderde omzet. Naast de continuïteitsbijdrage is er nu ook de nieuwe meerkostenregeling. Deze regeling is een  eenmalige compensatie voor extra kosten in 2020 die door zorgaanbieders vanwege het coronavirus zijn gemaakt. Met de meerkostenregeling kunnen zorgaanbieders de extra kosten in rekening brengen bij zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld de directe zorg van (vermoedelijke) besmette patiënten. Deze regeling geldt ook voor de extra kosten die zijn gemaakt voor de inzet van extra zorgcapaciteit of het beschikbaar houden van zorgcapaciteit voor covid-patiënten.

Hoe wordt de hoogte van de meerkostenregeling bepaald?

De tegemoetkoming van de meerkosten wordt berekend op basis van de daadwerkelijke jaaromzet in 2020. Het gaat hierbij om de vergoede zorg basisverzekering en/of aanvullende verzekering. Van die omzet wordt tussen de 0,20 procent en 0,80 procent als bijdrage voor de meerkosten vergoed. Dit percentage verschilt per beroepsgroep en wordt pas vastgesteld als de omzet voor 2020 definitief is, wat uiteraard afhankelijk is van de uitbetaling van declaraties van 2020.  De uitkering vindt dus pas in 2021 plaats.

Hoe kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige compensatie voor de meerkosten,  kan in 2021 een aanvraag worden ingediend. De meerkostenregeling staat los van de continuïteitsbijdrage. Daarom dient voor de meerkostenregeling een aparte aanvraag te worden ingediend. Ook zorgaanbieders zonder contract bij een zorgverzekeraar kunnen de bijdrage aanvragen. De aanvraagprocedure gaat via VECOZO verlopen. ZN laat weten dat meer informatie over het aanvragen van de vergoeding volgt. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Wilt u meer weten over de meerkostenregeling? Op website van ZN en de Nza vindt u meer informatie over dit onderwerp.