18 maart

In onze tweede nieuwsbericht uit de reeks over de certificaten van Promeetec, laten we u deze week kennismaken met de AVG. Een AVG-certificaat toont aan dat persoonsgegevens volgens de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt en beschermd.

Sinds 2018 is de AVG van toepassing. Door deze Europese wetgeving zijn de privacyrechten van mensen versterkt en uitgebreid; zij kunnen gemakkelijker controle uitoefenen op hun persoonsgegevens. Voor organisaties betekent dit dat zij meer verantwoordelijkheden moeten nemen. In bepaalde situaties kan het voor organisaties verplicht zijn die o.a. op grote schaal persoonsgegevens verwerken, om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen.
Wilt u verzekerd zijn dat uw organisatie (nog steeds) privacyproof is? Een FG van Promeetec kan binnen uw organisatie onafhankelijk advies geven over AVG en privacy.

Lees op hier wat een FG van Promeetec nog meer voor uw organisatie kan betekenen.