07 november

Vanaf 2019 kan de Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraars. De paramedische standaard (PM304) is nu aangepast om declareren van de GLI mogelijk te maken. Er kunnen 3 prestaties gedeclareerd worden gedurende 2 jaar. Allereerst de intake, dan maximaal vier keer een behandelfase van een kwartaal en ten slotte maximaal vier keer een onderhoudsfase per kwartaal. Wilt u GLI gaan declareren? Kijk dan hier voor meer informatie.