05 februari

Geslaagd!

Hoera! Onze stagiair Ruud van Geleuken is eind januari geslaagd voor zijn opleiding ICT & Business aan de Fontys Hogeschool ICT te Eindhoven.

Ruud heeft onderzoek gedaan naar continuous monitoring en auditing. En zijn resultaten in het kader van het continu verbeteren van onze processen, procedures en systemen ten aanzien van informatiebeveiliging ingezet. Daarbij is onderzocht hoe we onze monitoring en auditing activiteiten verder kunnen verbeteren zodat de inzichten die we hierdoor nu al krijgen nog relevanter voor ons worden.

In het kader van monitoren is een deel van ons securitysysteem, nl. LogRhythm onderzocht en zijn in dit systeem dashboards gemaakt die ons nieuwe inzichten over security bieden. Bart Koppens, onze security officer, maakt er al veelvuldig gebruik van. De gemaakte dashboards geven ons een uitgebreider  real-time inzicht in alles wat er omtrent informatiebeveiliging gebeurt in ons computernetwerk. Dit stelt ons in staat on informatiebeveiligingsbeleid actief te blijven verbeteren.

In het kader van auditen heeft Ruud een IT-audit op ons netwerk uitgevoerd. Hierbij heeft hij onderzocht of ons computernetwerk voldoet aan de NEN 7510 norm (dit doen we volgens KIWA! en gelukkig ook volgens Ruud) en heeft hij veelvuldig gebruikgemaakt van automatisering om dit aantoonbaar te maken. Zijn audit heeft ons nieuwe inzichten gegeven en zijn bevindingen hebben we ter harte tot ons genomen.

Ruud heeft ons inzicht gegeven in nieuwe methoden, werkwijzen en middelen die we nu al toepassen in ons dagelijks werk.  Andersom heeft hij kennisgemaakt met onze processen, met zorgdeclaraties en met informatiebeveiliging in de praktijk. We hebben met zijn afstudeeropdracht niet enkel onze informatiebeveiliging naar een hoger niveau getild, maar ook elkaar. Als professionals zijn wij allen gegroeid, een leerzame en leuke ervaring! Ruud is nu goed voorbereid op zijn vervolg: een traineeship. Wij blijven onszelf continue scholen en verbeteren op dit gebied, en blijven onze kennis en kunde inzetten voor onze klanten met advies en begeleiding.

 

Ruud bedankt en ontzettend veel succes en plezier in je verdere ontwikkeling.