18 oktober

Vanaf 2019 wordt de zogenoemde gecombineerde leefstijl interventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Veelal zal dit door de huisartsen zorggroepen ingekocht en georganiseerd worden. Ook de financiering wordt dan vanuit de zorggroepen geregeld. Het declareren gebeurt op basis van 3 verschillende prestatiescodes, die gedurende de 2 jaar durende behandeling  leiden tot 9 declarabele prestaties. Voor de declaratie wordt de paramedische standaard (PM304) gebruikt. Zie ook het artikel uit De-Eerstelijns.

Ondanks een potentiële doelgroep van miljoenen mensen zien wij dat de inkoop nu nog vaak uitgaat van kleine aantallen. Onbekend maakt … . Daarnaast betreft het een voor de zorggroepen nieuwe declaratiesoort, de paramedische standaard. Tezamen zorgt dit voor onduidelijkheid bij zorggroepen, of en hoe ze dit proces moeten aanvliegen.

We denken graag mee en kunnen in ieder geval garanderen dat het declareren gaat lukken. Onze oplossing staat los van het KetenInformatieSysteem (KIS) of Huisartsen informatiesysteem (HIS) dat gebruikt wordt in een regio. Voor vragen over dit onderwerp, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Dick Bemelmans.