01 april

Vanuit Eno ontvingen wij het bericht dat zij per 1 januari 2020 zijn overgegaan op een nieuw automatiseringssysteem en dat  het oude systeem  per 1 mei 2021 buiten bedrijf zal worden gesteld. Daarom verzoekt Eno om de declaraties over 2019 zo spoedig mogelijk in te dienen zodat zij deze tijdig kunnen verwerken. De UZOVI-code van Eno voor declaraties tot en met 2019 is 7032.

De declaraties van 2019 die na 1 mei 2021 bij Eno worden aangeboden worden niet meer in behandeling genomen.

Belangrijk: deze mededeling geldt alleen voor Eno (7032)  en niet voor ONVZ (3343) en Zorg en Zekerheid (7085).