22 augustus

Behandelingen mondzorg voor cliënten in WLZ instellingen, moeten al vanaf 1 juli dit jaar digitaal gedeclareerd worden. Digitaal betekent met de MZ301 declaratiestandaard. Wij hebben onze declaratieservice hier vanzelfsprekend direct op aangepast. Op 25 juli dienden we de eerste declaratie via VECOZO in bij een zorgkantoor en deze is inmiddels volledig toegekend.
Mondzorgprofessionals kunnen nu digitaal declareren zonder daar extra software voor aan te schaffen. Zo dragen wij ons steentje bij aan het project ‘Minder lasten, meer zorg’.