18 juni

Op 17 juni jl. heeft Promeetec uit handen van Ronald Westerveen namens Kiwa het eerste AVG certificaat binnen de zorg in ontvangst mogen nemen. Samen met de NEN 7510 en ISO 27001 certificering maken wij hiermee aantoonbaar dat onze kernwaarden ‘veilig en betrouwbaar‘ geen loze termen zijn. We nemen ze serieus en werken er hard aan.
Dit is weer een mooie stap waarmee we onafhankelijk hebben laten toetsen dat privacy binnen al onze bedrijfsactiviteiten is gewaarborgd conform de AVG. Promeetec is hiermee uniek als service- en kennisbureau binnen de zorg.

 

“Dit is een resultaat van constant teamwerk. Ik ben als oprichter en eindverantwoordelijke super trots op dit unieke resultaat.” aldus André de Wit.  “De NEN 7510 en ISO 27001 normen vormen al jaren een leidraad binnen Promeetec. Vanwege de hoeveelheid en aard van de (persoons)gegevens die wij verwerken was het voor ons zeer belangrijk om de eisen vanuit AVG op een juiste wijze op te nemen in onze bedrijfsprocessen”.

 

Bewustzijn creëren bij zowel medewerkers als klanten van Promeetec rondom privacy speelt een grote rol in de functie van Bart Koppens. “Als Functionaris Gegevensbescherming voor Promeetec en diverse andere zorginstellingen weet ik hoe de eisen die de AVG stelt vertaald moeten worden naar de praktijk. Zowel op organisatorisch als technisch niveau is het noodzakelijk beheersmaatregelen te treffen. De AVG biedt kansen, je wordt namelijk als organisatie gedwongen om kritisch te kijken naar (toekomstige) bedrijfsprocessen. Dit certificaat is een blijk van onafhankelijke toetsing door een Certificerende Instelling, dit geeft onze klanten extra vertrouwen over alle data die wij verwerken.”

Het behalen van dit certificaat is geen einddoel, continu zal er kritisch gekeken moeten worden naar mogelijke verbeteringen. Denken vanuit de AVG is opgenomen in onze dagelijkse werkwijzen en zal jaarlijks middels zowel interne als externe toetsing beoordeeld worden. Onze kennis en ervaringen rondom informatiebeveiliging en privacy blijven we beschikbaar stellen voor onze klanten.