17 juni

Zorgverzekeraars controleren steeds meer op de AGB-code van de individuele zorgaanbieder aan de hand van de registratie in het AGB-register van Vektis. Hierbij letten zij op de erkenning voor de echo, SEO, IUD en NT-meting. Dit kan voor zorgaanbieders in de geboortezorg leiden tot meer afwijzingen bij declaraties. Het is dus belangrijk om uw erkenning te controleren en/of aan te vragen om dit te voorkomen!

Hoe kan ik een erkenning krijgen?

Een erkenning krijgt u door lid te zijn van een erkende beroepsvereniging of kwaliteitsregister. Alle zorgaanbieders die echo’s en/of IUD’s uitvoeren hebben een geldige erkenning nodig die in het AGB-register staat geregistreerd. Deze erkenning kan worden afgegeven vanuit KNOV of BEN.

Hoe kan ik controleren of mijn erkenning juist in het AGB-register staat geregistreerd?

  1. Ga naar  Zoeken in het openbaar AGB-register.
  2. Voer de persoonlijke AGB-code in.
  3. Ga naar tabblad Erkenningen.
  4. Hier moet een actieve erkenning staan van het BEN-register of KNOV. Staat een erkenning niet goed vermeld? Geef dit dan door bij uw brancheorganisatie om de erkenning bij Vektis te laten registreren (eventueel met terugwerkende kracht).

Welke kwalificaties en erkenningen zijn van toepassing?

In het AGB-register wordt een kwalificatie altijd toegekend op basis van één of meer erkenningen aan een zorgverlener. Een kwalificatie geeft aan tot welke beroepsgroep – in dit geval – een individuele zorgverlener behoort. Een erkenning in het AGB-register maakt duidelijk welke bevoegdheid een zorgverlener heeft. Erkenningen kunnen dus leiden tot specifieke kwalificaties.

Kwalificaties Erkenningen

Verloskundige (0800)                                   BIG Verloskundigen (CFW Care for Women optioneel)

Verloskundige                                                 BIG Verloskundigen én BEN Beroepsvereniging
met bevoegdheid                                           echoscopisten Nederland
echoscopie (0801)                                         of KNOV Bevoegdheid echoscopie

Verloskundige,                                                BIG Verloskundigen én
echoscopie NT (0802)                                  BEN Register of  KNOV Bevoegdheid NT

Verloskundige,                                               BIG Verloskundigen én
echoscopie SEO (0803)                               BEN Register of  KNOV Bevoegdheid SEO

Verloskundige,                                               BIG Verloskundigen én
Uitwendige versie (0804)                           KNOV Bevoegdheid echoscopie Uitwendig

Verloskundige,                                               BIG Verloskundigen én
bekwaamheid IUD                                       KNOV Bekwaamheid IUD

(Bron: AGB-Registratie en Controle)

Wilt u weten hoe wij uw IGO, verloskundige zorggroep of individuele praktijk verder kunnen helpen met declareren? Neem dan (vrijblijvend) contact op met Jitske Hamersma via ons telefoonnummer 040-2300392 of per e-mail via geboortezorg@promeetec.nl.