Ik krijg een afwijzing van VECOZO met de melding Referentienummer is niet uniek. Ik gebruik het Vastlegprogramma. Gratis declaratiesoftware

Het referentienummer is altijd een uniek nummer van 12 posities. U bepaalt zelf welk nummer u hier vult. Het moet wel uniek zijn.

Ik krijg de afwijzing ‘Hoeveelheid afgeleverd in stuks ontbreekt in relatie tot afleveringseenheid’. Ik gebruik het Vastlegprogramma. Gratis declaratiesoftware

Bij een afleveringseenheid zoals PR (paar), dan vult u verplicht het veld Aantal in stuks. Voorbeeld 1 paar is 2 stuks.

Hoe vul ik in het Vastlegprogramma de prestatiecodelijst en artikelcode. Gratis declaratiesoftware

U vult alleen bij een hulpmiddel uit de ZI-index of uit de NVAB-lijst het veld Artikelcode hulpmiddel. U moet dan altijd beide velden vullen.
Aanduiding prestatiecodelijst:
001 = ZI-nummer (G-standaard)
023 = NVAB artikelcodering.
Als u dit niet goed vult kunt u de volgende afwijsmelding van VECOZO ontvangen:
Prestatiecode ontbreekt of is onjuist.
Aanduiding prestatiecodelijst ontbreekt of is onjuist.

Laat u het veld Aanduiding Prestatiecodelijst leeg? Dan moet u ook het veld Artikelcode hulpmiddel leeg laten.

Een hulpmiddel in Eigendom, hoe vul je daar het veld Soort kosten hulpmiddel in het Vastlegprogramma? Gratis declaratiesoftware

Een artikel in Eigendom heeft altijd een Soort Kosten Hulpmiddel met waarde 21. De begin- en einddatum van de prestatie moeten dan gelijk aan elkaar zijn.

Ik krijg een foutmelding van VECOZO – Volgorde recordtypen is niet correct (0001, 8026). Ik werk met het Vastlegprogramma LH. Gratis declaratiesoftware

U heeft dan wel het bovenste gedeelte van de declaratieprogramma Vastlegprogramma ingevuld (de cliëntgegevens) maar niet het onderste gedeelte (de prestatiegegevens). Het hele declaratiebestand wordt dan afgekeurd ook indien u dit alleen bij 1 prestatie verkeerd heeft ingevuld.

Het tabblad ‘Prestatie’ in EPexpress heeft weer een tabblad ‘DIS alg. & SBG’. Op dit tabblad bevindt zich een rolmenu onder de kop ‘Hoofddiagnose’. Wanneer ik deze laat uitrollen komen ze wel te voorschijn, maar zijn ze niet leesbaar. Gratis declaratiesoftware

U kunt de tekst op uw scherm beter leesbaar maken. Ga hiervoor op uw computer naar Start,  Configuratiescherm, alle Configuratiescherm-onderdelen en dan naar Beeldscherm. Stel uw beeldscherm in op Laag- 100% (standaard).

Heeft u meer informatie over het vullen van het veld DIS Opleidingsniveau? Gratis declaratiesoftware

Op de site van SBGGZ kunt u zoeken op Opleidingsniveau. Wij hebben dit gedaan. In de bijlage vindt u het gevonden document.

Welke velden vul ik voor DIS en SBGGZ in EPexpress? Gratis declaratiesoftware

De DIS standaard voor de Basis GGZ bevat veel velden. Deze velden hebben betrekking op de cliënt en op de prestatie van de cliënt. De velden zijn opgedeeld in 3 categorieën. DIS algemeen, DIS LVE en DIS SGB. In het voorjaar van 2016 is besloten dat DIS de DIS LVE gegevens NIET doorstuurt naar de LVE en dat DIS de SBG gegevens niet doorstuurt naar de SBG (stichting benchmark ggz, meer info op sbggz.nl). Per 1-1-2017 bent u verplicht om naast de DIS gegevens ook de gegevens bij SBGGZ aan te leveren. Het gaat dan om ROM en om EPD gegevens. Promeetec kan naast de DIS aanlevering ook het EPD gedeelte van de SBGGZ gegevens aanleveren. Via www.vrijgevestigde.nl worden deze gegevens dan samengevoegd met de ROM gegevens. Meer informatie? Stuur een mail naar info@promeetec.nl. U krijgt dan een document waarin per scherm staat wat u moet vullen.

Het aantal tekens in het veld naam contractant, naam praktijk, naam zorgverlener en naam instelling bij contractbeheer details is beperkt tot 25. Mijn praktijknaam past daar niet in. Gratis declaratiesoftware

Dit veld is en blijft 25 posities lang. Het veld naam contractant komt niet in exportbestanden voor. Dus u kunt dit gerust afgekort vullen. In de elektronische declaraties komen geen namen van zorgverleners, praktijken of instellingen voor, alleen de codes.

Alleen in het geval van een restitutienota en een restnota verschijnt de naam van de zorgverlener, praktijk of instelling op de factuur. U bent dan beperkt tot 25 posities. Doordat u de restitutie- en restnota op uw eigen briefpapier kunt printen is het uiteraard wel mogelijk om de volledige naam in uw briefpapier op te nemen.

Hoe maak je een backup van het Vastlegprogramma? Gratis declaratiesoftware

Open het Vastlegprogramma. Ga naar Configuratie -> Lokatie bestanden. Hier ziet u waar de Basismap op uw computer staat opgeslagen. Meestal is dit C:\Promeetec_Ei_data. Kopieer de hele map naar een USB stick of externe schijf.  Dit is uw backup. Maak regelmatig een backup. Als uw computer crasht kunt u op uw nieuwe computer het Vastlegprogramma opnieuw installeren. Vul dan alle gegevens totdat u in het hoofdscherm komt. Kijk bij Configuratie -> Lokatie bestanden waar de Basismap op uw nieuwe computer staat. Sluit het programma af en vervang de Basismap door de backup van uw USB.