Ik gebruik het Vastlegprogramma. Kan ik dit naast LH-entry gebruiken? Gratis declaratiesoftware

Het Vastlegprogramma kunt u gebruiken voor leveringen en het crediteren van leveringen die aangemaakt zijn met het Vastlegprogramma.  De ondersteuning van het Vastlegprogramma bouwen wij af. LH-entry kunt u gebruiken voor alle leveringen vanaf 1-1-2020. Het gebruik van de software en helpdesk per e-mail blijft gratis.

Crediteren moet via het Vastlegprogramma als er gedeclareerd is via Vastlegprogramma.

Ik krijg de afwijzing ‘Hoeveelheid afgeleverd in stuks ontbreekt in relatie tot afleveringseenheid’. Ik declareer hulpmiddelen. Gratis declaratiesoftware

Bij een afleveringseenheid zoals PR (paar), dan vult u verplicht het veld Aantal in stuks. Voorbeeld 1 paar is 2 stuks. In het nieuwe programma LH-entry zit hier een controle op in het oude Vastlegprogramma niet.

Het tabblad ‘Prestatie’ in EPexpress heeft weer een tabblad ‘DIS alg. & SBG’. Op dit tabblad bevindt zich een rolmenu onder de kop ‘Hoofddiagnose’. Wanneer ik deze laat uitrollen komen ze wel te voorschijn, maar zijn ze niet leesbaar. Gratis declaratiesoftware

U kunt de tekst op uw scherm beter leesbaar maken. Ga hiervoor op uw computer naar Start,  Configuratiescherm, alle Configuratiescherm-onderdelen en dan naar Beeldscherm. Stel uw beeldscherm in op Laag- 100% (standaard).

Heeft u meer informatie over het vullen van het veld DIS Opleidingsniveau? Gratis declaratiesoftware

Op de site van SBGGZ kunt u zoeken op Opleidingsniveau. Wij hebben dit gedaan. In de bijlage vindt u het gevonden document.

Welke velden vul ik voor DIS en SBGGZ in EPexpress? Gratis declaratiesoftware

De DIS standaard voor de Basis GGZ bevat veel velden. Deze velden hebben betrekking op de cliënt en op de prestatie van de cliënt. De velden zijn opgedeeld in 3 categorieën. DIS algemeen, DIS LVE en DIS SGB. In het voorjaar van 2016 is besloten dat DIS de DIS LVE gegevens NIET doorstuurt naar de LVE en dat DIS de SBG gegevens niet doorstuurt naar de SBG (stichting benchmark ggz, meer info op sbggz.nl). Per 1-1-2017 bent u verplicht om naast de DIS gegevens ook de gegevens bij SBGGZ aan te leveren. Het gaat dan om ROM en om EPD gegevens. Promeetec kan naast de DIS aanlevering ook het EPD gedeelte van de SBGGZ gegevens aanleveren. Via www.vrijgevestigde.nl worden deze gegevens dan samengevoegd met de ROM gegevens. Meer informatie? Stuur een mail naar info@promeetec.nl. U krijgt dan een document waarin per scherm staat wat u moet vullen.

Het aantal tekens in het veld naam contractant, naam praktijk, naam zorgverlener en naam instelling bij contractbeheer details is beperkt tot 25. Mijn praktijknaam past daar niet in. Gratis declaratiesoftware

Dit veld is en blijft 25 posities lang. Het veld naam contractant komt niet in exportbestanden voor. Dus u kunt dit gerust afgekort vullen. In de elektronische declaraties komen geen namen van zorgverleners, praktijken of instellingen voor, alleen de codes.

Alleen in het geval van een restitutienota en een restnota verschijnt de naam van de zorgverlener, praktijk of instelling op de factuur. U bent dan beperkt tot 25 posities. Doordat u de restitutie- en restnota op uw eigen briefpapier kunt printen is het uiteraard wel mogelijk om de volledige naam in uw briefpapier op te nemen.

Hoe maak je een backup van Epexpress/AW-entry/OS-entry/LH-entry? Gratis declaratiesoftware

Voor EPexpress, LH-entry, OS-entry en AW-entry geldt: ga  rechts onderin naar Instellingen en dan naar Systeem configuratie. Op het derde tabblad Bestandslocaties staat waar de datamap op uw computer staat opgeslagen. Meestal is dit C:\ProgramData\Promeetec\…. Maak via de Verkenner regelmatig een kopie van deze map en sla deze op een externe schijf (bv USBstick) op. Zo bent u bij een computercrash nooit al uw gegevens kwijt.

Sommige computers laten niet alle mappen zien. Het is mogelijk dat u geen map ProgramData ziet: Wilt u eens proberen om de locatie  C:\ProgramData\Promeetec helemaal in te typen (of te plakken) in de bovenste balk van de verkenner en dan op het blauwe pijltje erachter te klikken. Ik verwacht dat de map dan wel zichtbaar wordt.

Lukt het dan nog niet? Het lijkt erop dat uw Verkenner de mappen verborgen houdt. Wilt u het volgende eens proberen: Ga naar de Verkenner. Klik op Alt. Er verschijnt een extra balk bovenaan het scherm. Klik hierin op Extra en dan op Mapopties. Ga dan naar tabblad Weergave.Vink ‘Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen’)  UIT. Vink het rondje onderaan ‘Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven aan. Kunt u daarna C:\ProgramData wel vinden?

Kan ik de validatiefunctie van VECOZO gebruiken of moet ik direct declareren? Gratis declaratiesoftware

U kunt vóór het declareren eerst valideren bij Vecozo. Zo kunt u een verkeerde vulling al corrigeren voordat het naar de verzekeraar/zorgkantoor gestuurd wordt. Als u een de melding krijgt dat het bestand correct is bevonden, kunt u daarna via Vecozo declareren. Zodra het zorgkantoor/ de zorgverzekeraar de bestanden heeft verwerkt krijgt u via Vecozo retourinformatie van de declaratie. Deze kunt u vervolgens inlezen. U kunt maar 1x retourinformatie inlezen. Als u dus valideert en het bestand is niet goed en u leest het retourbestand van de validatie in in de applicatie, dan kunt u niet alsnog declareren en weer een retourbestand inlezen. Letop! Vergeet na het valideren niet te declareren. Validatiebestanden worden niet doorgestuurd naar de verzekeraars/zorgkantoren.

Ik krijg de declaratie uit AW-entry afgewezen met de code 8376 Verzekerdenrecord is niet uniek in bestand. Gratis declaratiesoftware

VECOZO controleert of een patiënt vaker dan 1x in een bestand voorkomt. Dit gebeurt op basis van de velden BSN, Verzekerdennummer, UZOVI (zorgverzekeraar), Code indicatieorgaan en Clientnummer indicatieorgaan. VECOZO kijkt daarbij niet naar naam, geboortedatum etc. Wanneer u bij meerdere clienten BSN 999999999 vult, de UZOVI code van het zorgkantoor vult, het verzekerdennummer leeg laat en er is geen code indicatieorgaan (=0000) en clientnummer indicatieorgaan dan kan het zijn dat VECOZO deze melding geeft. Dit kunt u voorkomen door het juiste BSN nummer te vullen en/of de verzekerdengegevens (UZOVI en verzekerdennummer). Naast bovenstaande kan het zijn dat u de client vaker in het bestand heeft staan met bv verschillende clientnummers ( in dit geval wordt bedoeld patientnummers).

Hoe kan ik een prestatie crediteren in Epexpress/AW-entry/LH-entry of OS-entry? Gratis declaratiesoftware

Voor EPexpress, OS-entry, LH-entry en AW-entry geldt. U gaat naar de cliënt, en dan naar de prestatie die gecrediteerd moet worden. Nu is het afhankelijk van of u de retourinformatie al heeft ingelezen.

Als dat het geval is, dan gaat u naar tabblad Dispuut. U klikt op de knop Heropenen, dan op Crediteren. Dan OK en Opslaan. Dan exporteren en declareren.

Als dat niet het geval is dan klikt u op de knop Dispuut invoeren (rechts onder de prestatiecode). Klik hierop en vervolgens op OK. Vul dan bij berekend en toegekend bedrag het bedrag dat de verzekeraar heeft toegekend en klik dan op Crediteren. De credit wordt dan aangemaakt en deze kunt u opslaan en exporteren.

Daarna kunt u opnieuw declareren. U maakt dan gewoon een nieuwe prestatie aan.

U kunt alleen een geheel of gedeeltelijk toegekende prestatie crediteren. Afgekeurde prestaties kunnen en hoeven niet gecrediteerd te worden.